Kategoria: Kompetencje kluczowe

9 września 2020

Kompetencje cyfrowe

KOMPETENCJE CYFROWE Niezbędne jest rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach oraz świadomość związanych z nimi możliwości, ograniczeń, skutków i zagrożeń. Przykładowe działania przedszkola: wykorzystywanie w pracy narzędzi TIK ( magnetofon, rzutnik, laptop) wykorzystywanie Internetu – oglądanie filmów…
Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe – Podstawy kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe    Zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji   kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01) wyróżniono 8 kompetencji kluczowych: Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji Kompetencje w zakresie wielojęzyczności. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk…
Czytaj więcej
21 listopada 2019

Gazetka – „Rosnę i żyję zdrowo”

W ramach współpracy z rodzicami jedną z form jest redagowanie Gazetki Rosnę i żyję zdrowo. Gazetka ta  łączy dwa światy – świat Rodziców i świat Przedszkola – ma on za zadanie wspierać rodziców w dbaniu o zdrowie, bezpieczeństwo i całościowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez taką…
Czytaj więcej
12 października 2019

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się Dla udanych relacji międzyludzkich i uczestnictwa w życiu społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i porozumiewania się, ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach. Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i…
Czytaj więcej
11 października 2019

Kompetencje obywatelskie

Kompetencje obywatelskie   To zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny. Przedszkole to miejsce budowania samorządności dzieci. Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra.  Przykładowe działania przedszkola: Uroczysty Apel z okazji Dnia Niepodległości 11 Listopada …
Czytaj więcej
Skip to content