Rada Rodziców

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 21 września 2023  r.
wybrano prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Wiśniewski 
Zastępca: Wojciech Kotrys
Skarbnik: Agnieszka Kuta – Żukowska
Sekretarz: Sandra Kędzior
Komisja rewizyjna: Dorota Żmuda, Wioleta Bociek 

Informujemy rodziców o terminie spotkania Rady Rodziców
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców
w dniu 21 września  2023 r. o godz.16.30 (czwartek)

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

 

Skip to content