Rada Rodziców

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 29.09.2022 r.
wybrano prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący: Łukasz Pytel
Zastępca: Wojciech Kortys
Skarbnik: Agnieszka Kuta – Żukowska
Sekretarz: Sylwia Partyńska – Karwat
Komisja rewizyjna: Dorota Żmuda, Barbara Bartel – Siwek

Informujemy rodziców o terminie spotkania Rady Rodziców
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców
w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz.17.00 (czwartek)

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

 

Skip to content