Rekrutacja

 

ZAPRASZAMY

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych
6 czerwca 2023 r. o godz.16.00 (wtorek).

 

 

Lista kandydatów przyjętych i kontynuujących 
Przedszkole Publiczne Przedszkole Nr 14 w Tarnowie
na rok szkolny 2023/2024 

53007dd5-eadb-44ff-956a-24bad6382691

 

          Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2023/2024

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Szanowni Państwo!
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do przedszkoli publicznych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
rozpoczyna się 1 marca 2023 r. – od godz. 8.00 do 22 marca 2023 do godz. 15.00 
Zostanie przeprowadzona z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow 

ZARZĄDZENIE Nr 8 /2023 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA 
Z DNIA 11 STYCZNIA 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego
Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym na rok szkolny 2023/2024. Publikacja na  stronie BIP

W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolu  (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) 
w terminie od 7 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r.

 

Skip to content