Rekrutacja

Lista przyjętych dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 14
na rok szkolny 2024/2025

lista – Przyjęci

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym 2024/2025

Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2024-04-22 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

 

Spotkanie organizacyjne
dla rodziców dzieci nowo przyjętych
18 czerwca 2016 r. o godz.16.00

 

 

Skip to content