Rekrutacja

ZAPRASZAMY

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych
23 czerwca 2022 r. o godz.15.30

 

Informacje o rekrutacji do przedszkola

1 lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

INFORMUJEMY RODZICÓW

Od 20 kwietnia 2022 r. od godz. 12.00
do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowanej.
Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych
i utratą miejsca w przedszkolu.

Szanowni Państwo!

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
do przedszkoli publicznych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

rozpoczyna się 1 marca 2022 r. 

Zostanie przeprowadzona z zastosowaniem
ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow 

ZARZĄDZENIE Nr 5 2021/2022
DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
Z DNIA 1 LUTEGO 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego
Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym na rok szkolny 2022/2023.
Publikacja na  stronie BIP

W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają na kolejny rok szkolny
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
bezpośrednio w przedszkolu
(bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) 
w terminie od 7 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

 

Skip to content