DYREKTOR  mgr Danuta Zawadzka
nauczyciel dyplomowany
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Z-CA DYREKTORA mgr Małgorzata Toporkiewicz
nauczyciel dyplomowany
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

mgr Elżbieta Czarnik
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Urszula Golanowska
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Aleksandra Florek
nauczyciel kontraktowy- wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Karolina Krasoń – Bradło
nauczyciel mianowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

mgr Ewelina Smagacz
nauczyciel początkujący – wychowanie przedszkolne
Tarnowska Szkoła Wyższa 

lic. Dorota Myśliwiec
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Małopolska Szkoła Wyższa w Tarnowie

mgr Aldona Ptak
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

mgr Żaneta Schenk
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Akademia Świętokrzyska w Kielcach

mgr Agata Skrobiś
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

mgr Anna Słowik
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Grażyna Szawlińska
nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

mgr Monika Łaboda 
nauczyciel kontraktowy 
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie 

mgr Karolina Borawska 
nauczyciel dyplomowany – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

mgr Monika Zelek 
nauczyciel kontraktowy – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Małgorzata Kołodziej
nauczyciel mianowany – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie 

mgr Magdalena Kajmowicz
nauczyciel kontraktowy – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Beata Słowik
nauczyciel mianowany – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Aleksandra Strojna – Pałamar 
nauczyciel kontraktowy – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 

mgr Katarzyna Zawadzka 
nauczyciel początkujący – pedagog specjalny 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Edyta Wręga 
nauczyciel  dyplomowany- logopeda
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Studia Podyplomowe w zakresie logopedii

mgr Beata Błyskal
nauczyciel dyplomowany – nauczyciel religii
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

mgr Bartosz Bommersbach
nauczyciel mianowany – nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

mgr  Renata Gajek – Krupińska
nauczyciel dyplomowany – nauczyciel języka angielskiego 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Skip to content