Historia

Archiwalne zdjęcia przedszkola publicznego nr 14 w Tarnowie

Początki historii naszego przedszkola sięgają 1964 roku.

25. 10. 1964 roku oddano do użytku nowy budynek przedszkola wybudowany z okazji obchodów XX lecia PRL. Uroczystego otwarcia dokonał kurator J. Biernacki w towarzystwie ówczesnych władz miasta. Po raz pierwszy przekroczyło próg przedszkola 180 dzieci. Przedszkole posiadało 4 oddziały z dwiema sypialniami, gabinet lekarski, zaplecze kuchenne. Dziećmi opiekował się 17 osobowy personel. Kierownikiem została pani Józefa Kozik.
W roku 1965 powołano na stanowisko dyrektora Panią Marię Jurek.
W latach 70 – tych ze względu na potrzeby środowiska lokalnego, utworzono 6 oddziałów, do przedszkola mogło uczęszczać 240 dzieci.
W roku 1971 powołano na stanowisko dyrektora Panią Stanisławę Klatka.
Od roku 1977 do 1992 nasze przedszkole było tzw. „przedszkolem ćwiczeń” dla Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie.
W roku 1981 dyrektorem przedszkola zostaje Pani Aniela Pawełek.
W latach 80 – tych przeprowadzono kapitalny remont, odtworzono zdewastowany ogród przedszkolny. Utworzono 4 duże „zielone sale” i wydzielono duży teren rekreacyjno – gimnastyczny. Wiele tych prac wykonano społecznie oraz przy współpracy z zakładem opiekuńczym, którym była Huta Szkła, a także dzięki pomocy Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Tarnowie. Przejawem nowoczesności wkraczającej do przedszkola była jego fonizacja, ułatwiająca wewnętrzną komunikację. Zamontowane też zostało zewnętrzne oświetlenie przedszkola przy współudziale Komitetu Osiedlowego.
W latach 80 – tych na potrzeby nauczycieli wychowania przedszkolnego działał gabinet metodyczny, a metodykiem była pani Janina Sak.
W latach 90 – tych zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym prowadzenie przedszkoli przeszło do kompetencji władz gminy.
W tych latach zapoczątkowano szereg działań na rzecz środowiska: konkursy, festyny, Bal Karnawałowy dla Rodziców, Loterie Fantowe, pikniki, Festyny Rodzinne organizowane na terenie ogrodu przedszkolnego.
W roku 1993 zakończona została kolejna modernizacja. Poszerzony został teren ogrodu w związku z przesunięciem ogrodzenia od strony wschodniej. Przy zaangażowaniu Rodziców utworzona została górka saneczkowa. Powstała w przedszkolu mała salka gimnastyczna (dzięki przeniesieniu szatni do podziemnej części budynku). Inwestycją, która przyniosła odczuwalną poprawę dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców osiedla była wymiana ogrzewania węglowego na gazowe i ocieplenie budynku.
W roku szkolnym 1999/2000, utworzono Oddział Integracyjny. Przedszkole otrzymało nową nazwę Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie.
W roku 2004 Przedszkole uroczyście obchodziło swoje 40-lecia działalności. Wydano także z tej okazji gazetkę Wydarzenia Przedszkola – 40 Lecie. Odbył się Festyn z udziałem władz Miasta Tarnowa i całej społeczności przedszkolnej.
W 2005 roku uruchomiona zastała pracownia komputerowa.
W roku 2006 – rozbudowano salę gimnastyczną i wymieniono okna w całym budynku.
W czerwcu 2006 roku odwiedzili nas gości z Finlandii w ramach przygotowań do realizacji Programu Socrates Comenius. 
Od 2007 roku obowiązki dyrektora przedszkola pełni pani Danuta Zawadzka.
Dzięki współpracy z Radą Osiedla Strusina w Przedszkolu działa monitoring zewnętrzny.

Obecnie przedszkole posiada 6 sal dydaktycznych z węzłem sanitarnym, które na bieżąco są modyfikowane i unowocześniane oraz 2 szatnie. Dysponujemy biblioteką, pokojem nauczycielskim, gabinetem logopedycznym, salą komputerową, salą gimnastyczną. Wygospodarowano pomieszczenie na suchy basen oraz pracownię, która pełni różne funkcje w zależności od potrzeb dzieci.

Chlubą naszego przedszkola jest duży zielony ogród, zagospodarowany nowoczesnymi urządzeniami ogrodowymi dostosowanymi do wieku dzieci przedszkolnych. Bogate środowisko roślinne kilkukrotnie zdobyło uznanie w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Tarnowa „Najpiękniejsze ogrody i balkony 

Skip to content