Rozwój kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym

20 listopada 2019

Rozwój kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym nieodzownie łączy się z domem rodzinnym, dlatego w dniach 19,20, 21  listopada 2019 r. w ramach zajęć otwartych została Rodzicom przedstawiona prezentacja multimedialna pt.: „Kompetencje kluczowe”. Podczas prezentacji Rodzice dowiedzieli się, iż okres przedszkolny to najlepszy czas podejmowania działań edukacyjnych i wychowawczych, które dostosowane do możliwości dziecka wspomagają jego rozwój. A wszystko to przyczynia się do przyswajania wiedzy, rozwijania postaw, a także do nabycia różnorodnych umiejętności czyli kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci .

W każdej grupie zorganizowano stałe kąciki tematyczne, w których dzieci rozwijają swoje zainteresowania podczas zabaw swobodnych. Nauczyciele tworzą również kąciki okazjonalne np z okazji świąt narodowych lub związane z tematyka zgodną z planami miesięcznymi. Wszystkie kąciki są opisane, a ich funkcjonowanie sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci.

Kształtowanie kompetencji kluczowych nauczyciele realizują w swoich programach autorskich prowadząc koła zainteresowań. Dzieci w nich uczestniczące wykazują swoją kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię, która jest tak niezbędna w kształtowaniu tychże kompetencji kluczowych.

Powiązane wpisy

Kompetencje cyfrowe
KOMPETENCJE CYFROWE Niezbędne jest rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach oraz świadomość związanych z nimi możliwości, ograniczeń,…
Czytaj więcej
Kompetencje kluczowe – Podstawy kompetencji kluczowych
Kompetencje kluczowe    Zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji   kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01) wyróżniono 8…
Czytaj więcej
Gazetka – „Rosnę i żyję zdrowo”
W ramach współpracy z rodzicami jedną z form jest redagowanie Gazetki Rosnę i żyję zdrowo. Gazetka ta  łączy dwa światy – świat Rodziców i świat Przedszkola…
Czytaj więcej
Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się Dla udanych relacji międzyludzkich i uczestnictwa w życiu społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i porozumiewania…
Czytaj więcej
Kompetencje obywatelskie
Kompetencje obywatelskie   To zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny. Przedszkole to miejsce budowania samorządności dzieci. Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i…
Czytaj więcej
Skip to content