Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

12 października 2019

Kompetencje osobiste, społeczne

i w zakresie umiejętności uczenia się

Dla udanych relacji międzyludzkich i uczestnictwa w życiu społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i porozumiewania się, ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach. Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form nauki – pracy grupowej i indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

Przykładowe działania przedszkola:

Wspólna zabawa świetna sprawa – uczymy się od siebie nawzajem

Nauka odpowiedzialności, wytrwałości oraz nabywania pewności siebie.

Zajęcia otwarte dla Rodziców – temat Bezpieczny przedszkolak

Powiązane wpisy

Kompetencje cyfrowe
KOMPETENCJE CYFROWE Niezbędne jest rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach oraz świadomość związanych z nimi możliwości, ograniczeń,…
Czytaj więcej
Kompetencje kluczowe – Podstawy kompetencji kluczowych
Kompetencje kluczowe    Zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji   kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01) wyróżniono 8…
Czytaj więcej
Gazetka – „Rosnę i żyję zdrowo”
W ramach współpracy z rodzicami jedną z form jest redagowanie Gazetki Rosnę i żyję zdrowo. Gazetka ta  łączy dwa światy – świat Rodziców i świat Przedszkola…
Czytaj więcej
Rozwój kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym
Rozwój kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym nieodzownie łączy się z domem rodzinnym, dlatego w dniach 19,20, 21  listopada 2019 r. w ramach zajęć otwartych…
Czytaj więcej
Kompetencje obywatelskie
Kompetencje obywatelskie   To zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny. Przedszkole to miejsce budowania samorządności dzieci. Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i…
Czytaj więcej
Skip to content