Kategoria: Sportowo – taneczne Aerobik – Zumba

Taniec, radość

 Zumba daje tak wiele dzieciom radości. Dzięki takim zajęciom dzieci mogą rozwijać aktywność fizyczną jak i szereg dyspozycji psychofizycznych jak np.: poczucie rytmu, współdziałanie w grupie, wyższą samoocenę, dyscyplinę wewnętrzną, pokonywanie trudności oraz  kreatywność.
Czytaj więcej