Kółko sportowo – taneczne Aerobik – Zumba

Kółko sportowo – taneczne Aerobik – Zumba 
 
                                   prowadzące: Anna Słowik, Karolina Borawska 
 
 
Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych i smaku estetycznego. Szeroko pojęte zdrowie w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym kojarzy się z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej, dziecko ma ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celów i treści działalności  pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków.Mając to na uwadze nauczyciele powinni zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci w przedszkolu odbywają się zajęcia sportowo – taneczne. czyli tzw. aerobik i zumba. 
Zajęcia odbywają się 1 i 3 środę miesiąca w II grupach dzieci  zbliżonych wiekowo: dzieci 3 i 4 letnie oraz dzieci 5 i 6 letnie. Zajęcia rozpoczynają się pogadanką na temat potrzeby wykonywania ćwiczeń gimnastycznych oraz ich znaczenia dla dzieci.  W czasie zajęć dzieci poznają elementy gimnastyczne, taneczne, które wpływają na ich gibkość,  sprawność fizyczną oraz korygowanie wad postawy. W formie zabawy poznają proste elementy tańca, które mają na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii tanecznych. Zajęcia urozmaicane są  zabawami tanecznymi i improwizacjami ruchowymi.
Dzięki takim zajęciom dzieci z naszego przedszkola mogą rozwijać aktywność fizyczną jak i szereg dyspozycji psychofizycznych jak np.:
 
  koncentrację uwagi  i koordynację 
  spostrzegawczość 
  poczucie rytmu
  współdziałanie w grupie
  myślenie 
  wyższą samoocenę
  dyscyplinę wewnętrzną,
  pokonywanie trudności.
  kreatywność 

Powiązane wpisy

Legendy polskie
Poznajemy Legendy polskie, tworzymy teatrzyk kukiełkowy “O Lechu, Czechu i Rusie.”
Czytaj więcej
Wiatraczki
Wiatraczki – ćwiczenia oddechowe
Czytaj więcej
Gdzie jesteś wiosno!!!
Gdzie jesteś wiosno!!!
Czytaj więcej
Ja i moje zęby
Ja i moje zęby – jesteśmy uczestnikami Klubu Wiewiórka.
Czytaj więcej
Mała kuchareczka
Grupa I Stokrotki – Mała kuchareczka – podstawowe nawyki żywieniowe zna. Mycie owoców, obieranie i zjadanie.  
Czytaj więcej
Miś polarny
Miś polarny.
Czytaj więcej
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast