Projekt ekologiczny

13 października 2021
Woda daje życie

Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu

Woda daje życie, więc ją szanuj należycie.
 Przedszkolaku i starszaku chcesz chronić przyrodę?
To dbaj o wodę!.”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie realizowało zadanie nieinwestycyjne w ramach Programu Woda daje życie, więc ją szanuj należycie. Przedszkolaku i starszaku chcesz chronić przyrodę? To dbaj o wodę!. Realizacja powyższego zadania trwała od 15 kwietnia 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku i została dofinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz ze środków WFOŚiGW w Krakowie.  Nasz projekt zakładał pogłębienie wiedzy dzieci w zakresie współczesnych problemów związanych z wodą oraz uświadomienie im znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby, a także wypracowanie wspólnych sposobów skutecznego jej oszczędzania. Nauczyciele poszukując nowych sposobów przekazywania wiedzy, rozwijania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania umiejętności podejmowania wyzwań, opracowali zadania, które były realizowane podczas trwania projektu.

            Celami podjętych działań było:

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki wodą.
  • Uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów.
  • Promowanie dobrych praktyk przeciwdziałających zagrożeniom środowiskowym wśród całej społeczności przedszkolnej i lokalnej.
  • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie to placówka licząca 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu miasta Tarnowa. Mieliśmy więc szansę dotrzeć do ponad 100 rodzin naszego miasta, a poprzez nich do ich bliskich, jak i do społeczności lokalnej.

            Podjęte działania, a co za tym idzie realizację założonych celów nasze przedszkole realizowało wg opracowanego harmonogramu:

Działanie I   Cykl zajęć dydaktycznych: Woda cudem planety.
W każdej z sześciu grup naszego przedszkola zrealizowane zostały zajęcia dydaktyczne tematycznie związane z wodą, poznawaniu jej znaczenia w przyrodzie, podnoszące świadomość ekologiczną dzieci. Zajęcia te ukazały rolę jaką woda pełni w życiu każdego człowieka, jak ważna jest dla świata zwierząt oraz roślin. Różnorodność treści, eksperymenty, filmy edukacyjne, to tylko niektóre z elementów edukacyjnych naszych przedszkolaków.

Poszerzanie wiadomości i rozbudzenie ciekawości umożliwiły dzieciom udostępnione pozycje literatury z motywem wody.

Do wzbogacenia wiedzy na temat znaczenia wody w przyrodzie przyczyniła się również wycieczka nad staw do Parku Piaskówka. Przedszkolaki poznały jedno ze środowisk wodnych, roślinność oraz zwierzęta z otoczenia zbiornika wodnego.

Działanie II    Stop suszy!
Realizacja działań dydaktycznych ukazała dzieciom problem suszy na naszej planecie. My jako przedszkole podjęliśmy kilka kroków w kierunku jej zapobiegania. Jedną z podjętych inicjatyw było założenie kwietnych łąk na terenie ogrodu przedszkolnego, a także założenie i podlewanie ogródka warzywnego, kwiatów w ogrodzie, w salach wodą deszczową tzw. „deszczówką”, którą zbieraliśmy w przeznaczonej do tego celu beczce.

Pamiętając o roślinach, nie zapominaliśmy też o zwierzętach i z myślą o nich stworzyliśmy fontannę solarną, która nam umilała upalne dni będąc dla nas formą relaksacji, a dla naszych ogrodowych ptaszków i owadów była poidełkiem, dzięki któremu mogły ugasić pragnienie.

Działanie III    Happening wśród społeczności lokalnej.
Nasze przedszkole położone jest na osiedlu wśród licznych gospodarstw domowych. W tym też celu zorganizowaliśmy happening promujący oszczędzanie wody tworząc plakietki „Oszczędzaj wodę” oraz rozdając ulotki informacyjne. Do tej kampanii włączyliśmy całą społeczność przedszkolną podczas jesiennego pikniku odbywającego się na terenie naszego ogrodu.

Działanie IV   Bezpieczne wakacje nad wodą
W ramach tego działania zaplanowaliśmy spotkanie z ratownikiem wodnym, które ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie mogło się odbyć. W związku z tym nasze nauczycielki w każdej grupie wiekowej przeprowadziły pogadanki związane z bezpieczeństwem podczas zabaw nad wodą, oraz bezpiecznym spędzaniu wakacyjnych dni na łonie przyrody. Efektem tych rozmów było stworzenie wystawy poświęconej rodzinnej fotografii na temat „Sport i rekreacja nad wodą.” Celem wystawy było ukazanie piękna otaczającej przyrody, poznanie różnych form relaksu nad wodą oraz poznanie różnorodnych obiektów wodnych / morze, rzeka, jezioro, basen, fontanny/.

Podsumowanie:
Jesteśmy przedszkolem, które od wielu lat dba o kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i ich rodzin, wychowując kolejne pokolenia wrażliwe na potrzeby środowiska przyrodniczego. Podjęcie nowych zadań było kolejnym krokiem w podniesieniu świadomości ekologicznej naszych dzieci. Staraliśmy się przekazać im, że za stan środowiska jest odpowiedzialny każdy człowiek, nawet ten najmniejszy. Realizując nasz projekt umożliwiliśmy dzieciom odkrywanie przyrody, naukę racjonalnego korzystania z jej zasobów oraz chęć dążenia do kontaktu z czystym środowiskiem. Przedszkolaki zrozumiały także jak ważną rolę pełni woda na Ziemi. Zachęciliśmy całe rodziny, aby przenosiły zachowania ekologiczne z doraźnych akcji przedszkolnych do swoich domów. Projekt pozwolił ukształtować kulturę ekologiczną oraz aktywne postawy wobec przyrody.

Opracowała: mgr Agata Skrobiś
nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 14
z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie

Powiązane wpisy

Słoneczka zdobyły II miejsce w konkursie plastycznym
Grupa VI Słoneczka brała udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Ekologicznym pt.: „Każdy przedszkolak wie, jak chronić powietrze” zorganizowanym przez  Urząd Miasta Tarnowa /Wydział Ochrony Środowiska/. Celem…
Czytaj więcej
Posprzątajmy razem Tarnów – grupa VI
Dzieci z gr. VI „Słoneczka” reprezentowały przedszkole w podsumowaniu Akcji Ekologicznych „POSPRZĄTAJMY RAZEM TARNÓW„, zorganizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.  Podczas spotkania, które odbyło się…
Czytaj więcej
Kotki na Światowym Dniu Ochrony Środowiska – Happening „Worki sztuki dla środowiska”
Dzieci z grupy IV Kotki wzięły udział w Happeningu „Worki sztuki dla środowiska” zorganizowanego w naszym mieście z okazji Dnia Ochrony Środowiska, który obchodzony jest…
Czytaj więcej
Zakątek badawczy Słoneczek
Słoneczka wybrały się do ogrodu przedszkolnego w celu założenia w nim kącika badawczego.  Poprosiliśmy o pomoc Pana Grzesia, naszego konserwatora, aby pomógł nam w wytypowaniu…
Czytaj więcej
Zakątek kwiatowy
Dzieci z grupy „Stokrotki”  w ramach zadania „Eko ogródek – zielony świat dla małych ekologów” urządzały „zakątek kwiatowy”. Przystąpiły do prac w ogrodzie przedszkolnym –…
Czytaj więcej
Skąd się biorą produkty ekologiczne – Słoneczka to już wiedzą
Grupa VI  i w tym roku  realizowała ekologiczno – zdrowotny program edukacyjny pt.: „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy…
Czytaj więcej
Skip to content