Projekt ekologiczny

13 października 2021
Woda daje życie

Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu

Woda daje życie, więc ją szanuj należycie.
 Przedszkolaku i starszaku chcesz chronić przyrodę?
To dbaj o wodę!.”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie realizowało zadanie nieinwestycyjne w ramach Programu Woda daje życie, więc ją szanuj należycie. Przedszkolaku i starszaku chcesz chronić przyrodę? To dbaj o wodę!. Realizacja powyższego zadania trwała od 15 kwietnia 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku i została dofinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz ze środków WFOŚiGW w Krakowie.  Nasz projekt zakładał pogłębienie wiedzy dzieci w zakresie współczesnych problemów związanych z wodą oraz uświadomienie im znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby, a także wypracowanie wspólnych sposobów skutecznego jej oszczędzania. Nauczyciele poszukując nowych sposobów przekazywania wiedzy, rozwijania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania umiejętności podejmowania wyzwań, opracowali zadania, które były realizowane podczas trwania projektu.

            Celami podjętych działań było:

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki wodą.
  • Uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów.
  • Promowanie dobrych praktyk przeciwdziałających zagrożeniom środowiskowym wśród całej społeczności przedszkolnej i lokalnej.
  • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie to placówka licząca 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu miasta Tarnowa. Mieliśmy więc szansę dotrzeć do ponad 100 rodzin naszego miasta, a poprzez nich do ich bliskich, jak i do społeczności lokalnej.

            Podjęte działania, a co za tym idzie realizację założonych celów nasze przedszkole realizowało wg opracowanego harmonogramu:

Działanie I   Cykl zajęć dydaktycznych: Woda cudem planety.
W każdej z sześciu grup naszego przedszkola zrealizowane zostały zajęcia dydaktyczne tematycznie związane z wodą, poznawaniu jej znaczenia w przyrodzie, podnoszące świadomość ekologiczną dzieci. Zajęcia te ukazały rolę jaką woda pełni w życiu każdego człowieka, jak ważna jest dla świata zwierząt oraz roślin. Różnorodność treści, eksperymenty, filmy edukacyjne, to tylko niektóre z elementów edukacyjnych naszych przedszkolaków.

Poszerzanie wiadomości i rozbudzenie ciekawości umożliwiły dzieciom udostępnione pozycje literatury z motywem wody.

Do wzbogacenia wiedzy na temat znaczenia wody w przyrodzie przyczyniła się również wycieczka nad staw do Parku Piaskówka. Przedszkolaki poznały jedno ze środowisk wodnych, roślinność oraz zwierzęta z otoczenia zbiornika wodnego.

Działanie II    Stop suszy!
Realizacja działań dydaktycznych ukazała dzieciom problem suszy na naszej planecie. My jako przedszkole podjęliśmy kilka kroków w kierunku jej zapobiegania. Jedną z podjętych inicjatyw było założenie kwietnych łąk na terenie ogrodu przedszkolnego, a także założenie i podlewanie ogródka warzywnego, kwiatów w ogrodzie, w salach wodą deszczową tzw. „deszczówką”, którą zbieraliśmy w przeznaczonej do tego celu beczce.

Pamiętając o roślinach, nie zapominaliśmy też o zwierzętach i z myślą o nich stworzyliśmy fontannę solarną, która nam umilała upalne dni będąc dla nas formą relaksacji, a dla naszych ogrodowych ptaszków i owadów była poidełkiem, dzięki któremu mogły ugasić pragnienie.

Działanie III    Happening wśród społeczności lokalnej.
Nasze przedszkole położone jest na osiedlu wśród licznych gospodarstw domowych. W tym też celu zorganizowaliśmy happening promujący oszczędzanie wody tworząc plakietki „Oszczędzaj wodę” oraz rozdając ulotki informacyjne. Do tej kampanii włączyliśmy całą społeczność przedszkolną podczas jesiennego pikniku odbywającego się na terenie naszego ogrodu.

Działanie IV   Bezpieczne wakacje nad wodą
W ramach tego działania zaplanowaliśmy spotkanie z ratownikiem wodnym, które ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie mogło się odbyć. W związku z tym nasze nauczycielki w każdej grupie wiekowej przeprowadziły pogadanki związane z bezpieczeństwem podczas zabaw nad wodą, oraz bezpiecznym spędzaniu wakacyjnych dni na łonie przyrody. Efektem tych rozmów było stworzenie wystawy poświęconej rodzinnej fotografii na temat „Sport i rekreacja nad wodą.” Celem wystawy było ukazanie piękna otaczającej przyrody, poznanie różnych form relaksu nad wodą oraz poznanie różnorodnych obiektów wodnych / morze, rzeka, jezioro, basen, fontanny/.

Podsumowanie:
Jesteśmy przedszkolem, które od wielu lat dba o kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i ich rodzin, wychowując kolejne pokolenia wrażliwe na potrzeby środowiska przyrodniczego. Podjęcie nowych zadań było kolejnym krokiem w podniesieniu świadomości ekologicznej naszych dzieci. Staraliśmy się przekazać im, że za stan środowiska jest odpowiedzialny każdy człowiek, nawet ten najmniejszy. Realizując nasz projekt umożliwiliśmy dzieciom odkrywanie przyrody, naukę racjonalnego korzystania z jej zasobów oraz chęć dążenia do kontaktu z czystym środowiskiem. Przedszkolaki zrozumiały także jak ważną rolę pełni woda na Ziemi. Zachęciliśmy całe rodziny, aby przenosiły zachowania ekologiczne z doraźnych akcji przedszkolnych do swoich domów. Projekt pozwolił ukształtować kulturę ekologiczną oraz aktywne postawy wobec przyrody.

Opracowała: mgr Agata Skrobiś
nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 14
z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie

Powiązane wpisy

Każdy inny – wszyscy równi
W roku szkolnym 2023/2024 grupa IV „Kotki” bierze udział w II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Głównymi celami projektu są: −Uwrażliwienie…
Czytaj więcej
Dziel się uśmiechem 
Dziel się uśmiechem  Program edukacyjno-profilaktyczny ,,Dziel się uśmiechem” XI edycja. Organizatorami programu są Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska. W programie wezmą udział dzieci 6-letnie…
Czytaj więcej
Witaminki – Projekt Edukacyjny
WITAMINKI Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe. W roku szkolnym 2023/2024 grupa II Motylki bierze udział w  projekcie  edukacyjnym  „Witaminki „ , którego organizatorem jest…
Czytaj więcej
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – Zabawa sztuką
 W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Kotki” bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”, którego celem jest rozwój twórczej aktywności dzieci, zapoznanie z różnymi technikami…
Czytaj więcej
Akcja Sprzątania Świata
Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny…
Czytaj więcej
Wędrująca maskotka – Kropelka Amelka
Czerwiec to wyjątkowy miesiąc szczególnie dla grupy IV Stokrotek w którym przywędrowała do nas maskotka Kropelki Amelki. Przedszkolaki wraz z maskotką uszytą z odpadów realizowały…
Czytaj więcej
Skip to content