GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

Przedszkole z oddziałem integracyjnym jest instytucją, w której z jednej strony dziecko niepełnosprawne wkracza w życie społeczne, z drugiej zaś dziecko zdrowe uczy się współżyć z niepełnosprawnym. To tutaj poczynając od akceptacji niepełnosprawności przez grupę rówieśniczą, środowisko rodzinne i lokalne rozpoczyna się proces pomyślnego i wszechstronnego rozwoju małego człowieka. Ważne jest, aby nauczyć dziecko podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wiary we własne siły, a w konsekwencji przygotować do życia w społeczeństwie .Wspólne przebywanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Pozytywnym działaniem jest umożliwienie kontaktu i współżycia dzieci zdrowych z tymi, które z różnych przyczyn są nieco inne a czego wychowankowie zwykłych przedszkoli są pozbawieni. W pracy wychowawczo – dydaktycznej szczególny nacisk kładzie się na stwarzanie dziecku sprzyjających warunków rozwoju, polegających na tym, że może ono samodzielnie poznawać świat i zdobywać odpowiednie umiejętności. Wszystkie zajęcia wykorzystywane w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zorganizowane są wokół wiodących tematów ważnych dla rozwoju dziecka- tak, by dziecko w formach zróżnicowanych dla siebie opanowało i doskonaliło różne umiejętności. Treść oddziaływań dostosowana jest do potrzeb i poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Stosowanie specjalnych form, metod i technik pracy z dziećmi umożliwia stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności. Indywidualizacja działań, natomiast, pozwala na wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych, przy równoczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych. 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

  1. Możliwość przebywania dzieci niepełnosprawnych w gronie społeczności osób pełnosprawnych.
  2. Zapewnienie im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno- wychowawczych i dydaktycznych.
  3. Możliwość spontanicznego i celowo zaplanowanego uczestnictwa w życiu w celu przygotowania dziecka niepełnosprawnego do samodzielnego- w miarę jego możliwości- życia w społeczeństwie.
  4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i predyspozycji osobowościowych poprzez stwarzanie sytuacji wychowawczych.
  5. Realizację zadań z wykorzystaniem specjalnie dobranych metod i środków, ze względu na swoiste trudności dziecka.
  6. Zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny
  7. Kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia i sensu otaczającego świata.

Powiązane wpisy

Zajęcia ruchowe – Weronika Sherborn
Grupa III Biedronki brała udział w zajęciach Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.   Główną  ideą metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka…
Czytaj więcej
Jesteśmy Razem
❤️👨‍🦽♿️❤️„Jesteśmy Razem”👫 to hasło spotkania w którym uczestniczyły w dniu dzisiejszym przedszkolaki. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy  Dzień Osób Niepełnosprawnych !!! Zaproszenie na spotkanie przyjął Pan…
Czytaj więcej
FESTIWAL ,,ŚPIEWAJ Z NAMI”
FESTIWAL ,,ŚPIEWAJ Z NAMI” 25 listopada 2022 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbył się przegląd dorobku artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej…
Czytaj więcej
Terapia ręki
Zajęcia z terapii ręki to wspaniała zabawa a przy okazji usprawnianie motoryki dużej i małej. Można używać różnorodnych pomocy dzięki czemu zajęcia są ciekawe.  
Czytaj więcej
Gramy zmysłami …
GRAMY Zmysłami  Projekt ten  to  innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami…
Czytaj więcej
Metoda Dobrego Startu – zajęcia
Dzieci z grupy „Kotki” wzięły udział w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Wszyscy radośnie się bawili skacząc jak piłeczka. Rysowali piękne obrazki i…
Czytaj więcej
Skip to content