GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

Przedszkole z oddziałem integracyjnym jest instytucją, w której z jednej strony dziecko niepełnosprawne wkracza w życie społeczne, z drugiej zaś dziecko zdrowe uczy się współżyć z niepełnosprawnym. To tutaj poczynając od akceptacji niepełnosprawności przez grupę rówieśniczą, środowisko rodzinne i lokalne rozpoczyna się proces pomyślnego i wszechstronnego rozwoju małego człowieka. Ważne jest, aby nauczyć dziecko podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wiary we własne siły, a w konsekwencji przygotować do życia w społeczeństwie .Wspólne przebywanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Pozytywnym działaniem jest umożliwienie kontaktu i współżycia dzieci zdrowych z tymi, które z różnych przyczyn są nieco inne a czego wychowankowie zwykłych przedszkoli są pozbawieni. W pracy wychowawczo – dydaktycznej szczególny nacisk kładzie się na stwarzanie dziecku sprzyjających warunków rozwoju, polegających na tym, że może ono samodzielnie poznawać świat i zdobywać odpowiednie umiejętności. Wszystkie zajęcia wykorzystywane w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zorganizowane są wokół wiodących tematów ważnych dla rozwoju dziecka- tak, by dziecko w formach zróżnicowanych dla siebie opanowało i doskonaliło różne umiejętności. Treść oddziaływań dostosowana jest do potrzeb i poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Stosowanie specjalnych form, metod i technik pracy z dziećmi umożliwia stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności. Indywidualizacja działań, natomiast, pozwala na wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych, przy równoczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych. 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

  1. Możliwość przebywania dzieci niepełnosprawnych w gronie społeczności osób pełnosprawnych.
  2. Zapewnienie im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno- wychowawczych i dydaktycznych.
  3. Możliwość spontanicznego i celowo zaplanowanego uczestnictwa w życiu w celu przygotowania dziecka niepełnosprawnego do samodzielnego- w miarę jego możliwości- życia w społeczeństwie.
  4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i predyspozycji osobowościowych poprzez stwarzanie sytuacji wychowawczych.
  5. Realizację zadań z wykorzystaniem specjalnie dobranych metod i środków, ze względu na swoiste trudności dziecka.
  6. Zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny
  7. Kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia i sensu otaczającego świata.

Powiązane wpisy

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji,…
Czytaj więcej
JESTEŚMY RAZEM – WSPIERAMY
30 marca (czwartek) dzieci z grupy II i VI uczestniczyły w pochodzie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem ,,Jesteśmy razem – wspieramy”. Pochód…
Czytaj więcej
Światowy Dzień Osób z Zespołem Dawna – Dzień Kolorowej Skarpetki
21 marca 🌼🪴🌺to Pierwszy Dzień Wiosny i jednocześnie dzień Kolorowej Skarpetki  czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa !!!👫👫 Przedszkolaki świętowały ten dzień bardzo radośnie biorąc…
Czytaj więcej
Z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 25 w Tarnowie
Dnia 15.03.2023 grupy V i VI udały się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 25 na przedstawienie pt: „Szewczyk Dratewka”, wystawiane przez uczniów klasy trzeciej.…
Czytaj więcej
„Słoneczka” i Nieziemskie Wyzwanie
Z okazji zbliżającego się Światowego Dania Osób z Zespołem Downa obchodzonego 21 marca, dzieci z grupy VI „Słoneczka” naszego przedszkola dołączyły do akcji zainicjonowanej przez…
Czytaj więcej
Wycieczka do Warsztatów Terapii Zajęciowej
Dziś grupa III Biedronki 🐞udała się z wizytą do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej. Zwiedzaliśmy różne pracownie między innymi – rękodzieła artystycznego🎨…
Czytaj więcej
Skip to content