GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

Przedszkole z oddziałem integracyjnym jest instytucją, w której z jednej strony dziecko niepełnosprawne wkracza w życie społeczne, z drugiej zaś dziecko zdrowe uczy się współżyć z niepełnosprawnym. To tutaj poczynając od akceptacji niepełnosprawności przez grupę rówieśniczą, środowisko rodzinne i lokalne rozpoczyna się proces pomyślnego i wszechstronnego rozwoju małego człowieka. Ważne jest, aby nauczyć dziecko podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wiary we własne siły, a w konsekwencji przygotować do życia w społeczeństwie .Wspólne przebywanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Pozytywnym działaniem jest umożliwienie kontaktu i współżycia dzieci zdrowych z tymi, które z różnych przyczyn są nieco inne a czego wychowankowie zwykłych przedszkoli są pozbawieni. W pracy wychowawczo – dydaktycznej szczególny nacisk kładzie się na stwarzanie dziecku sprzyjających warunków rozwoju, polegających na tym, że może ono samodzielnie poznawać świat i zdobywać odpowiednie umiejętności. Wszystkie zajęcia wykorzystywane w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zorganizowane są wokół wiodących tematów ważnych dla rozwoju dziecka- tak, by dziecko w formach zróżnicowanych dla siebie opanowało i doskonaliło różne umiejętności. Treść oddziaływań dostosowana jest do potrzeb i poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Stosowanie specjalnych form, metod i technik pracy z dziećmi umożliwia stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności. Indywidualizacja działań, natomiast, pozwala na wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych, przy równoczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych. 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

  1. Możliwość przebywania dzieci niepełnosprawnych w gronie społeczności osób pełnosprawnych.
  2. Zapewnienie im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno- wychowawczych i dydaktycznych.
  3. Możliwość spontanicznego i celowo zaplanowanego uczestnictwa w życiu w celu przygotowania dziecka niepełnosprawnego do samodzielnego- w miarę jego możliwości- życia w społeczeństwie.
  4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i predyspozycji osobowościowych poprzez stwarzanie sytuacji wychowawczych.
  5. Realizację zadań z wykorzystaniem specjalnie dobranych metod i środków, ze względu na swoiste trudności dziecka.
  6. Zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny
  7. Kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia i sensu otaczającego świata.

Powiązane wpisy

Jesteśmy razem – wspieramy!
4 kwietnia (czwartek) dzieci z grupy IV oraz VI uczestniczyły w pochodzie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem ,,Jesteśmy razem – wspieramy”. Pochód…
Czytaj więcej
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
W dniu 03.04.2024 dzieci z grupy III, IV i VI uczestniczyły w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dzieci w swoich grupach zostały zapoznane…
Czytaj więcej
Dzień Kolorowej Skarpetki
21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa powszechnie nazwany Dniem Kolorowej Skarpetki. W tym wyjątkowym dniu solidaryzujemy się z osobami z Zespołem…
Czytaj więcej
Dzień Osób Niepełnosprawnych
Dziś był szczególny dzień… Grupa III, IV i VI integracyjna obchodziła Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych . Hasłem przewodnim spotkania było hasło „Jesteśmy razem” !!! Zaproszenie…
Czytaj więcej
Zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci
Po raz kolejny w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci z oddziałów integracyjnych oraz dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Obecnie…
Czytaj więcej
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji,…
Czytaj więcej
Skip to content