GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

Przedszkole z oddziałem integracyjnym jest instytucją, w której z jednej strony dziecko niepełnosprawne wkracza w życie społeczne, z drugiej zaś dziecko zdrowe uczy się współżyć z niepełnosprawnym. To tutaj poczynając od akceptacji niepełnosprawności przez grupę rówieśniczą, środowisko rodzinne i lokalne rozpoczyna się proces pomyślnego i wszechstronnego rozwoju małego człowieka. Ważne jest, aby nauczyć dziecko podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wiary we własne siły, a w konsekwencji przygotować do życia w społeczeństwie .Wspólne przebywanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Pozytywnym działaniem jest umożliwienie kontaktu i współżycia dzieci zdrowych z tymi, które z różnych przyczyn są nieco inne a czego wychowankowie zwykłych przedszkoli są pozbawieni. W pracy wychowawczo – dydaktycznej szczególny nacisk kładzie się na stwarzanie dziecku sprzyjających warunków rozwoju, polegających na tym, że może ono samodzielnie poznawać świat i zdobywać odpowiednie umiejętności. Wszystkie zajęcia wykorzystywane w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zorganizowane są wokół wiodących tematów ważnych dla rozwoju dziecka- tak, by dziecko w formach zróżnicowanych dla siebie opanowało i doskonaliło różne umiejętności. Treść oddziaływań dostosowana jest do potrzeb i poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Stosowanie specjalnych form, metod i technik pracy z dziećmi umożliwia stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności. Indywidualizacja działań, natomiast, pozwala na wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych, przy równoczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych. 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

  1. Możliwość przebywania dzieci niepełnosprawnych w gronie społeczności osób pełnosprawnych.
  2. Zapewnienie im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno- wychowawczych i dydaktycznych.
  3. Możliwość spontanicznego i celowo zaplanowanego uczestnictwa w życiu w celu przygotowania dziecka niepełnosprawnego do samodzielnego- w miarę jego możliwości- życia w społeczeństwie.
  4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i predyspozycji osobowościowych poprzez stwarzanie sytuacji wychowawczych.
  5. Realizację zadań z wykorzystaniem specjalnie dobranych metod i środków, ze względu na swoiste trudności dziecka.
  6. Zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny
  7. Kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia i sensu otaczającego świata.

Powiązane wpisy

Metoda Dobrego Startu – zajęcia
Dzieci z grupy „Kotki” wzięły udział w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Wszyscy radośnie się bawili skacząc jak piłeczka. Rysowali piękne obrazki i…
Czytaj więcej
Terapia ręki – gra Operacja
Podczas zajęć ćwiczymy motorykę małą poprzez przewlekanie korali, rysowanie po śladzie pisakiem a także zabawy szczypcami – wyciąganie małych elementów podczas gry „Operacja”.
Czytaj więcej
Zajęcia ruchowe – metoda W. Sherbone
Dzieci z grupy „Kotki” uczestniczyły w zajęciach ruchowych prowadzonych metodą Weroniki Sherborne. Podczas nich były bardzo aktywne i radosne. W zajęciach wykorzystywane były koce na…
Czytaj więcej
Dzień Marchewki u Biedronek
W Dniu 4 kwietnia grupa „Biedronki” kulinarnie i matematycznie świętowała Międzynarodowy Dzień Marchewki. Ubrane na pomarańczowo dzieci aktywnie brały udział w marchewkowych zabawach i zadaniach:…
Czytaj więcej
Światowy Dzień Autyzmu
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzieci z grupy I, III i VI  również wzięły udział…
Czytaj więcej
Dzień pizzy
Grupa VI „Biedronki” odbyła dziś podróż do słonecznej Italii aby wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Pizzy!! Podczas gier i zabaw dzieci zdobywały umiejętności z zakresu kompetencji…
Czytaj więcej