Kółko literackie – Mały czytelnik

Kółko literackie – Mały czytelnik

Program Mały czytelnik opracowany został w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego Zabawy z porami roku – Iwony Grygorowicz; red. merytoryczna Iwona Lewkowicz. Program jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. (Roz. MEN z dnia 24lutego 2017r. Dz. U. Warszawa, dnia 24 lutego 2017r. poz. 356)
Cel główny:
Wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci – pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci
w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków
do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.
Cele szczegółowe:
–      Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
–      Budzenie zaciekawienia książką.
–      Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
–      Zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci, np. Jana Brzechwy, Juliana  Tuwima, Wandy Chotomskiej
        i twórczością bajkopisarzy.
–      Przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
–      Nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami   literatury dziecięcej.
–      Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni dziecka.
–      Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości świata.
–      Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
–      Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.
–      Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
   

Powiązane wpisy

Legendy polskie
Poznajemy Legendy polskie, tworzymy teatrzyk kukiełkowy “O Lechu, Czechu i Rusie.”
Czytaj więcej
Wiatraczki
Wiatraczki – ćwiczenia oddechowe
Czytaj więcej
Gdzie jesteś wiosno!!!
Gdzie jesteś wiosno!!!
Czytaj więcej
Ja i moje zęby
Ja i moje zęby – jesteśmy uczestnikami Klubu Wiewiórka.
Czytaj więcej
Mała kuchareczka
Grupa I Stokrotki – Mała kuchareczka – podstawowe nawyki żywieniowe zna. Mycie owoców, obieranie i zjadanie.  
Czytaj więcej
Miś polarny
Miś polarny.
Czytaj więcej
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast