GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

Przedszkole z oddziałem integracyjnym jest instytucją, w której z jednej strony dziecko niepełnosprawne wkracza w życie społeczne, z drugiej zaś dziecko zdrowe uczy się współżyć z niepełnosprawnym. To tutaj poczynając od akceptacji niepełnosprawności przez grupę rówieśniczą, środowisko rodzinne i lokalne rozpoczyna się proces pomyślnego i wszechstronnego rozwoju małego człowieka. Ważne jest, aby nauczyć dziecko podejmowania zadań na miarę własnych możliwości, wiary we własne siły, a w konsekwencji przygotować do życia w społeczeństwie .Wspólne przebywanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Pozytywnym działaniem jest umożliwienie kontaktu i współżycia dzieci zdrowych z tymi, które z różnych przyczyn są nieco inne a czego wychowankowie zwykłych przedszkoli są pozbawieni. W pracy wychowawczo – dydaktycznej szczególny nacisk kładzie się na stwarzanie dziecku sprzyjających warunków rozwoju, polegających na tym, że może ono samodzielnie poznawać świat i zdobywać odpowiednie umiejętności. Wszystkie zajęcia wykorzystywane w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zorganizowane są wokół wiodących tematów ważnych dla rozwoju dziecka- tak, by dziecko w formach zróżnicowanych dla siebie opanowało i doskonaliło różne umiejętności. Treść oddziaływań dostosowana jest do potrzeb i poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Stosowanie specjalnych form, metod i technik pracy z dziećmi umożliwia stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności. Indywidualizacja działań, natomiast, pozwala na wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych, przy równoczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych. 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE INTEGRACYJNEJ

  1. Możliwość przebywania dzieci niepełnosprawnych w gronie społeczności osób pełnosprawnych.
  2. Zapewnienie im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno- wychowawczych i dydaktycznych.
  3. Możliwość spontanicznego i celowo zaplanowanego uczestnictwa w życiu w celu przygotowania dziecka niepełnosprawnego do samodzielnego- w miarę jego możliwości- życia w społeczeństwie.
  4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i predyspozycji osobowościowych poprzez stwarzanie sytuacji wychowawczych.
  5. Realizację zadań z wykorzystaniem specjalnie dobranych metod i środków, ze względu na swoiste trudności dziecka.
  6. Zapewnienie możliwości najpełniejszego komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny
  7. Kompleksowy rozwój zmysłów w celu jak najpełniejszego zrozumienia znaczenia i sensu otaczającego świata.

Powiązane wpisy

Światowy Dzień Autyzmu
Światowy Dzień Autyzmu – w tym dniu  w przedszkolu dominował kolor niebieski. Dzień przepełniony był wspólnymi zabawami m. in. niebieskimi balonami, chustą animacyjną, słuchaliśmy też bajki terapeutycznej, która…
Czytaj więcej
ŚNIEŻNE BISTRO – zima 2021 – konkurs plastyczny Dokarmiamy ptaki
Dzieci z grupy VI ,,Biedronki” wzięły udział w konkursie plastycznym pod tytułem ,,Dokarmiamy zwierzęta”,  w ramach akcji ,,Śnieżne bistro – zima 2021“, który ma na celu propagowanie…
Czytaj więcej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W związku z przedłużającym się okresem izolacji społecznej spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz zaostrzającymi się restrykcjami dotyczącymi możliwości swobodnego poruszania się, u wielu osób…
Czytaj więcej
Dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero później dzieckiem niepełnosprawnym
W roku szkolnym 1999/2000 w przedszkolu wprowadzono innowację pedagogiczną polegającą na utworzeniu oddziału   integracyjnego dla dzieci, do funkcjonowania którego opracowano program autorski. Inicjując to przedsięwzięcie miano…
Czytaj więcej
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast