Program edukacji plastycznej „Artystą być”

Program edukacji plastycznej „Artystą być”

Program opracowała mgr Urszula Golanowska

W osobowości każdego dziecka zawarty jest potencjał twórczy. Największe możliwości jego uzewnętrzniania daje sztuka. Dziecko, które tworzy, wzbogaca swą osobowość, poznaje swoje wewnętrzne reakcje. Sztuka przyczynia się do wzbogacania intelektu, odzwierciedla emocje dziecka, pobudza jego wyobraźnię. Motywacją do opracowania programu były moje wieloletnie obserwacje i doświadczenie pedagogiczne, które wskazują, że właśnie na okres przedszkolny przypada bardzo aktywny rozwój dziecięcej twórczości plastycznej, a ta dostarcza dzieciom wiele radości oraz wpływa na ich ogólny rozwój. Szukając rozwiązań niekonwencjonalnych, podnosząc atrakcyjność zajęć plastycznych, pobudzając wyobraźnię i fantazję wyzwalamy u dzieci aktywność twórczą i naturalną radość tworzenia u małych artystów. Ponadto celem programu jest poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci, szeroki kontakt ze sztuką, a także podniesienie jakości pracy przedszkola.

Celem ogólnym programu jest rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do twórczego działania, poszerzenie doświadczeń plastycznych tworząc w różnych technikach, odczuwanie radości i satysfakcji z własnych działań oraz wzbogacony kontakt ze sztuką i jej twórcami.

Powiązane wpisy

Biedroneczki…….
Biedroneczko leć do nieba…..
Czytaj więcej
Piekło – niebo
Zabawy naszych rodziców, origami – „Piekło – niebo”.
Czytaj więcej
Ekologiczne stworki
Ekologiczne stworki – wykorzystanie surowców wtórnych.
Czytaj więcej
Pisanki
Pisanki 
Czytaj więcej
Wiosenne ptaszki
Wiosenne ptaszki. 
Czytaj więcej
Pieski i kotki
Pieski i kotki.
Czytaj więcej