KÓŁKO MATEMATYCZNE – KLUB MISIA MATYSIA

KÓŁKO MATEMATYCZNE – KLUB MISIA MATYSIA 

Pomysł stworzenia Przedszkolnego Klubu Matematycznego Misia Matysia zrodził się z potrzeby uzupełnienia zajęć matematycznych organizowanych w przedszkolu. Zajęcia prowadzić będzie nauczycielka mgr Grażyna Szawlińska. Odbywać się będą raz w tygodniu w środę. Czas trwania zajęć: 0,30 min. Uczestniczyć w nich będą, na zmianę, raz dzieci starsze, raz młodsze wybrane przez nauczycielki z poszczególnych grup. Grupa liczyć będzie 10 dzieci. Zabawy w Klubie będą tak prowadzone, aby dzieci miały dostatecznie dużo czasu na własne doświadczenia i eksperymenty, i żeby na ich podstawie mogły mówić o dostrzeżonych prawidłowościach oraz formułować wnioski, w myśl zasady, że dziecko uczy się przez działanie, co najlepiej odzwierciedlają słowa lekarki i pedagoga Marii Montessori: „Pomóż mi to zrobić samodzielnie”. Podczas zabaw i gier organizowanych w Klubie szczególnie dużo czasu poświęcone zostanie kształtowaniu tych pojęć i wiadomości, których przyswojenie sprawia dzieciom najwięcej trudności, a są to:

– rozumienie stałej liczebności zbioru bez względu na układ i cechy jakościowe liczonych przedmiotów,

– pojęcia stałości: długości, masy i pojemności,

– umiejętność segregowania i klasyfikowania,

– rozumienie symboli wykorzystywanych w zapisie czynności matematycznych.

Uzupełnieniem zabaw będą multimedialne programy edukacyjne z zakresu pojęć matematycznych, których celem będzie kształtowanie umiejętności sensoryczno – motorycznych, podnoszenie motywacji do zdobywania wiedzy, wszechstronny rozwój dziecka i rozwijanie umiejętności związanych z obsługą komputera. Pośrednikiem pomagającym dzieciom w utrwalaniu wiadomości będzie maskotka pluszowego Misia Matysia. To on będzie zapraszał dzieci do wspólnych zabaw, będzie proponował rożne zadania do wykonania, to jemu dzieci będą pomagały , gdy czegoś nie będzie potrafił zrobić. Na zakończenie całego cyklu zajęć, dzieci otrzymają pamiątkowe znaczki KLUBU MISIA MATYSIA.

Powiązane wpisy

Gra w kamyki
Miś Matyś zaprosił dzieci do wakacyjnej „Gry w kamyki”. Można ją rozegrać na plaży, bezpośrednio na piasku lub na ziemi, na podwórku. Potrzebne będą kamyki,…
Czytaj więcej
Doskonalimy liczenie
Umiejętności szybkiego liczenia doskonaliliśmy podczas zabawy „Chodniczek i domino”. W tej zabawie dziecko po wylosowaniu kostki domina, zlicza wszystkie kropki i odnajduje właściwą płytkę chodniczka,…
Czytaj więcej
Technika szybkiego liczenia
Na zajęciach dzieci zapoznały się z techniką szybkiego liczenia, a pomagały im w tym figury geometryczne i klamerki do bielizny. Na zakończenie utrwalały umiejętności, wykonując…
Czytaj więcej
Zabawy z obrazkami
Podczas zabawy zestawem obrazków, zadaniem dzieci było, wymyślenie sposobu ich uporządkowania. Większość dzieci poukładała obrazki tworząc z nich „łańcuszki” lub „kolekcje” obrazków, logicznie ze sobą…
Czytaj więcej
Konkurs Projekt gry planszowej
Na KONKURS „Projekt gry planszowej” ogłoszony przez Misia Matysia, dzieci uczęszczające na zajęcia klubowe, wykonały samodzielnie lub z pomocą Rodziców  różnorodne gry. Dzieci podczas zajęć…
Czytaj więcej
Konstruujemy grę „ścigankę”
Na zajęciach dzieci uczyły się konstruować grę planszową tzw. „ścigankę”. Rysowały  planszę, ustalały obowiązujące w grze reguły. Później zagrały w grę- opowiadanie „Tor saneczkowy”. Obydwie…
Czytaj więcej
Skip to content