DYREKTOR
mgr Danuta Zawadzka

nauczyciel dyplomowany
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Z-CA DYREKTORA
mgr Małgorzata Toporkiewicz

nauczyciel dyplomowany
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

mgr Elżbieta Czarnik

nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Urszula Golanowska

nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Aleksandra Florek

nauczyciel kontraktowy- wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Karolina Krasoń – Bradło

nauczyciel mianowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

mgr Martyna Marciniec

nauczyciel kontraktowy – wychowanie przedszkolne
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

lic. Dorota Myśliwiec

nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Małopolska Szkoła Wyższa w Tarnowie

mgr Aldona Ptak

nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

mgr Żaneta Schenk

nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Akademia Świętokrzyska w Kielcach

mgr Agata Skrobiś

nauczyciel mianowany- wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

mgr Anna Słowik

nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Grażyna Szawlińska

nauczyciel dyplomowany – wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

mgr Karolina Borawska 

nauczyciel mianowany – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

mgr Elżbieta Gil

nauczyciel mianowany – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

mgr Małgorzata Kołodziej

nauczyciel mianowany – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

mgr Beata Słowik

nauczyciel kontraktowy – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Aleksandra Strojna – Pałamar

nauczyciel kontraktowy – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

mgr Edyta Wręga 

nauczyciel  mianowany – logopeda
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Studia Podyplomowe w zakresie logopedii

mgr Beata Błyskal

nauczyciel mianowany – nauczyciel religii
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

mgr Bartosz Bommersbach

 nauczyciel mianowany – nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Lic. Gabriela Grochola

nauczyciel języka angielskiego 
Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie