DYREKTOR
mgr Danuta Zawadzka

nauczyciel dyplomowany
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Z-CA DYREKTORA
mgr Małgorzata Toporkiewicz

nauczyciel dyplomowany
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

mgr Elżbieta Czarnik

nauczyciel dyplomowany Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Urszula Golanowska

nauczyciel dyplomowany Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Aleksandra Florek

nauczyciel kontraktowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Aldona Ptak

nauczyciel dyplomowany Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Studia Podyplomowe w zakresie edukacja elementarna, a dziecko sześcio – letnie

mgr Agata Skrobiś

nauczyciel mianowany Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Studia Podyplomowe w zakresie Wychowanie Przedszkolne

mgr Grażyna Szawlińska

nauczyciel dyplomowany Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

lic. Barbara Sojat

nauczyciel dyplomowany Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

mgr Anna Słowik

nauczyciel dyplomowany Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Bernadeta Uszko

nauczyciel dyplomowany Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

mgr Żaneta Schenk

nauczyciel dyplomowany Akademia Świętokrzyska w Kielcach

mgr Karolina Borawska 

nauczyciel mianowany Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

mgr Edyta Wręga 

nauczyciel logopeda nauczyciel mianowany Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Tarnowie
Studia Podyplomowe w zakresie logopedii

mgr Beata Błyskal

nauczyciel  religii nauczyciel mianowany
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

mgr Bartosz Bommersbach

nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nauczyciel mianowany

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

mgr Ewelina Smagacz

nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne Tarnowska Szkoła Wyższa

mgr Aleksandra Strojna – Pałamar

nauczyciel kontraktowy Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

mgr Beata Słowik

nauczyciel kontraktowy
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Lic. Aleksandra Majcher

nauczyciel języka angielskiego 
Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast