KÓŁKO MATEMATYCZNE – KLUB MISIA MATYSIA

KÓŁKO MATEMATYCZNE – KLUB MISIA MATYSIA 

Pomysł stworzenia Przedszkolnego Klubu Matematycznego Misia Matysia zrodził się z potrzeby uzupełnienia zajęć matematycznych organizowanych w przedszkolu. Zajęcia prowadzić będzie nauczycielka mgr Grażyna Szawlińska. Odbywać się będą raz w tygodniu w środę. Czas trwania zajęć: 0,30 min. Uczestniczyć w nich będą, na zmianę, raz dzieci starsze, raz młodsze wybrane przez nauczycielki z poszczególnych grup. Grupa liczyć będzie 10 dzieci. Zabawy w Klubie będą tak prowadzone, aby dzieci miały dostatecznie dużo czasu na własne doświadczenia i eksperymenty, i żeby na ich podstawie mogły mówić o dostrzeżonych prawidłowościach oraz formułować wnioski, w myśl zasady, że dziecko uczy się przez działanie, co najlepiej odzwierciedlają słowa lekarki i pedagoga Marii Montessori: „Pomóż mi to zrobić samodzielnie”. Podczas zabaw i gier organizowanych w Klubie szczególnie dużo czasu poświęcone zostanie kształtowaniu tych pojęć i wiadomości, których przyswojenie sprawia dzieciom najwięcej trudności, a są to:

– rozumienie stałej liczebności zbioru bez względu na układ i cechy jakościowe liczonych przedmiotów,

– pojęcia stałości: długości, masy i pojemności,

– umiejętność segregowania i klasyfikowania,

– rozumienie symboli wykorzystywanych w zapisie czynności matematycznych.

Uzupełnieniem zabaw będą multimedialne programy edukacyjne z zakresu pojęć matematycznych, których celem będzie kształtowanie umiejętności sensoryczno – motorycznych, podnoszenie motywacji do zdobywania wiedzy, wszechstronny rozwój dziecka i rozwijanie umiejętności związanych z obsługą komputera. Pośrednikiem pomagającym dzieciom w utrwalaniu wiadomości będzie maskotka pluszowego Misia Matysia. To on będzie zapraszał dzieci do wspólnych zabaw, będzie proponował rożne zadania do wykonania, to jemu dzieci będą pomagały , gdy czegoś nie będzie potrafił zrobić. Na zakończenie całego cyklu zajęć, dzieci otrzymają pamiątkowe znaczki KLUBU MISIA MATYSIA.

Powiązane wpisy

Legendy polskie
Poznajemy Legendy polskie, tworzymy teatrzyk kukiełkowy “O Lechu, Czechu i Rusie.”
Czytaj więcej
Wiatraczki
Wiatraczki – ćwiczenia oddechowe
Czytaj więcej
Gdzie jesteś wiosno!!!
Gdzie jesteś wiosno!!!
Czytaj więcej
Ja i moje zęby
Ja i moje zęby – jesteśmy uczestnikami Klubu Wiewiórka.
Czytaj więcej
Mała kuchareczka
Grupa I Stokrotki – Mała kuchareczka – podstawowe nawyki żywieniowe zna. Mycie owoców, obieranie i zjadanie.  
Czytaj więcej
Miś polarny
Miś polarny.
Czytaj więcej
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast