KÓŁKO MATEMATYCZNE – KLUB MISIA MATYSIA

KÓŁKO MATEMATYCZNE – KLUB MISIA MATYSIA 

Pomysł stworzenia Przedszkolnego Klubu Matematycznego Misia Matysia zrodził się z potrzeby uzupełnienia zajęć matematycznych organizowanych w przedszkolu. Zajęcia prowadzić będzie nauczycielka mgr Grażyna Szawlińska. Odbywać się będą raz w tygodniu w środę. Czas trwania zajęć: 0,30 min. Uczestniczyć w nich będą, na zmianę, raz dzieci starsze, raz młodsze wybrane przez nauczycielki z poszczególnych grup. Grupa liczyć będzie 10 dzieci. Zabawy w Klubie będą tak prowadzone, aby dzieci miały dostatecznie dużo czasu na własne doświadczenia i eksperymenty, i żeby na ich podstawie mogły mówić o dostrzeżonych prawidłowościach oraz formułować wnioski, w myśl zasady, że dziecko uczy się przez działanie, co najlepiej odzwierciedlają słowa lekarki i pedagoga Marii Montessori: „Pomóż mi to zrobić samodzielnie”. Podczas zabaw i gier organizowanych w Klubie szczególnie dużo czasu poświęcone zostanie kształtowaniu tych pojęć i wiadomości, których przyswojenie sprawia dzieciom najwięcej trudności, a są to:

– rozumienie stałej liczebności zbioru bez względu na układ i cechy jakościowe liczonych przedmiotów,

– pojęcia stałości: długości, masy i pojemności,

– umiejętność segregowania i klasyfikowania,

– rozumienie symboli wykorzystywanych w zapisie czynności matematycznych.

Uzupełnieniem zabaw będą multimedialne programy edukacyjne z zakresu pojęć matematycznych, których celem będzie kształtowanie umiejętności sensoryczno – motorycznych, podnoszenie motywacji do zdobywania wiedzy, wszechstronny rozwój dziecka i rozwijanie umiejętności związanych z obsługą komputera. Pośrednikiem pomagającym dzieciom w utrwalaniu wiadomości będzie maskotka pluszowego Misia Matysia. To on będzie zapraszał dzieci do wspólnych zabaw, będzie proponował rożne zadania do wykonania, to jemu dzieci będą pomagały , gdy czegoś nie będzie potrafił zrobić. Na zakończenie całego cyklu zajęć, dzieci otrzymają pamiątkowe znaczki KLUBU MISIA MATYSIA.

Powiązane wpisy

Konkurs Projekt gry planszowej
Na KONKURS „Projekt gry planszowej” ogłoszony przez Misia Matysia, dzieci uczęszczające na zajęcia klubowe, wykonały samodzielnie lub z pomocą Rodziców  różnorodne gry. Dzieci podczas zajęć…
Czytaj więcej
Konstruujemy grę „ścigankę”
Na zajęciach dzieci uczyły się konstruować grę planszową tzw. „ścigankę”. Rysowały  planszę, ustalały obowiązujące w grze reguły. Później zagrały w grę- opowiadanie „Tor saneczkowy”. Obydwie…
Czytaj więcej
Ile wart jest domek?
Na zajęciach dzieci nauczyły się nowej gry „Ile wart jest domek?„. Do gry można wykorzystać świąteczne kartki lub stare pocztówki, na odwrocie których należy wpisać…
Czytaj więcej
Długość a przekształcenia
Podczas zabaw i doświadczeń dzieci badały efekty zmian wywołujących wrażenie, ze długość przedmiotów zmienia  się z chwilą przekształcenia , np. zwinięcia , złożenia w harmonijkę…
Czytaj więcej
Zabawa „W chowanego”
Zajęcia w okazji zbliżających się urodzin  Misia Matysia rozpoczęły się od zabawy „W chowanego”. Dzieciom szybko udało się wytropić misia. Wręczyły mu słodki prezent, którym…
Czytaj więcej
Zabawy z Misiem Matysiem
Zabawy z obręczami i misiami pozwoliły dzieciom na utrwalanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej ręki, w czym pomocne były bransoletki z kolorowych frotek, założone na…
Czytaj więcej