Techniki plastyczne

TECHNIKI PLASTYCZNE Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Niektóre z technik są stosowane i powszechnie znane, niektóre będą…
Czytaj więcej

Program edukacji plastycznej „Artystą być”

Program edukacji plastycznej „Artystą być” Program opracowała mgr Urszula Golanowska W osobowości każdego dziecka zawarty jest potencjał twórczy. Największe możliwości jego uzewnętrzniania daje sztuka. Dziecko, które tworzy, wzbogaca swą osobowość, poznaje swoje wewnętrzne reakcje. Sztuka przyczynia się do wzbogacania intelektu, odzwierciedla emocje dziecka, pobudza jego wyobraźnię.…
Czytaj więcej
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast