Rada Rodziców

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 01.10.2020 r.
wybrano prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący: Łukasz Pytel

Zastępca: Krzysztof Musiał

Skarbnik: Agnieszka Kuta – Żukowska

Sekretarz: Sylwia Partyńska – Karwat

Komisja rewizyjna:

  • Dorota Żmuda
  • Barbara Bartel – Siwek
Informacje :

Informujemy rodziców o terminie spotkania Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie Rady Rodziców

w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 17.00 (czwartek)

Przewodniczący Rady Rodziców

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast