Rada Rodziców

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 23.09.2021 r.
wybrano prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący: Łukasz Pytel

Zastępca: Krzysztof Musiał

Skarbnik: Agnieszka Kuta – Żukowska

Sekretarz: Sylwia Partyńska – Karwat

Komisja rewizyjna:

  • Dorota Żmuda
  • Barbara Bartel – Siwek

Informacje :

Informujemy rodziców o terminie spotkania Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców

w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz.16.30 (wtorek)

Przewodniczący Rady Rodziców