Program zajęć dodatkowych kółka sportowego dla dzieci w wieku przedszkolnym Mali sportowcy

Program zajęć dodatkowych kółka sportowego
dla dzieci w wieku przedszkolnym Mali sportowcy.

Cel główny:

Zorganizowanie czasu wolnego wychowankom oraz zainteresowanie  ich aktywnością fizyczną jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która to z czasem może przerodzić się  w interesujące hobby i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Cele szczegółowe:

– zapoznanie dzieci z zespołowymi grami sportowymi,
– kształtowanie postaw fair play w sporcie jak i poza nim,
– rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez różnorodne
  formy aktywności ruchowej
– uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej
– usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz doskonalenie wytrzymałości
  fizycznej
– przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się
  z przegraną oraz szacunku do przeciwnika
– doskonalenie umiejętności pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych
– nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji
– wyzwalanie kreatywnej postawy,
– przestrzeganie zasad higieny,
– kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się i jego znaczenia dla organizmu
– poznanie zabaw, ćwiczeń oraz gier ruchowych
– poznanie i zrozumienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia
– poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
– poznanie własnych możliwości ruchowych i umiejętne dostosowanie aktywności ruchowej oraz
  stopnia trudności zadań do własnych możliwości

 Nauczyciel prowadzący: mgr Bartosz Bommersbach

Powiązane wpisy

Legendy polskie
Poznajemy Legendy polskie, tworzymy teatrzyk kukiełkowy „O Lechu, Czechu i Rusie.”
Czytaj więcej
Wiatraczki
Wiatraczki – ćwiczenia oddechowe
Czytaj więcej
Gdzie jesteś wiosno!!!
Gdzie jesteś wiosno!!!
Czytaj więcej
Ja i moje zęby
Ja i moje zęby – jesteśmy uczestnikami Klubu Wiewiórka.
Czytaj więcej
Mała kuchareczka
Grupa I Stokrotki – Mała kuchareczka – podstawowe nawyki żywieniowe zna. Mycie owoców, obieranie i zjadanie.  
Czytaj więcej
Miś polarny
Miś polarny.
Czytaj więcej
Skip to content